گفتار درمانی

گفتار درمانی

ترجمه شده

اگر كودك شما در خواندن و هجی كردن مشكل داشته باشد ، گفتار درمانی پاسخ واضحی به نظر نمی رسد. بسیاری از افراد تصور می کنند گفتاردرمانگرها فقط با افرادی کار می کنند که در تولید برخی صداها (بیان) مشکل دارند و یا دچار لکنت هستند.

گفتاردرمانی چگونه کار می کند:

SLP می فهمد که دانش آموز چه نوع مشکل زبانی دارد. آنها تعیین می کنند که چه چیزی باعث ایجاد آن می شود و در مورد بهترین روش درمانی تصمیم می گیرند.SLP می فهمد که دانش آموز چه نوع مشکل زبانی دارد. آنها تعیین می کنند که چه چیزی باعث ایجاد آن می شود و چه روشی برای آن بهتر است.

SLP می تواند به موارد زیر کمک کند:

مشکلات بیان: صریح صحبت نکردن و در صداها خطا نمی کند.

مشکلات تسلط : در گفتار مانند لکنت زبان 

تشدید یا مشکلات صوتی: مشکل در میزان صدا  و کیفیت آن است.

مشکلات تغذیه دهان و دندان: مشکل در خوردن ، بلعیدن .

 

 

مشکلی پیش آمده است؟ آنلاین ویزیت شوید!