کاردرمانی

کاردرمانی

ترجمه شده

کاردرمانی چیست؟

در ساده ترین اصطلاح ، کاردرمانگران و دستیارهای کاردرمانی به افراد در طول عمر کمک می کنند تا در کارهایی که می خواهند و باید انجام دهند از طریق استفاده درمانی از فعالیت های روزمره (مشاغل) شرکت کنند.

مداخلات رایج کار درمانی شامل کمک به کودکان معلول برای مشارکت کامل در مدرسه و موقعیت های اجتماعی ، کمک به افراد در حال بهبودی از آسیب برای بازیابی مهارت ها و ارائه پشتیبانی برای بزرگسالان مسن تر که دچار تغییرات جسمی و شناختی هستند.

خدمات کاردرمانی به طور معمول شامل موارد زیر است:

ارزیابی فردی ، که طی آن مشتری / خانواده و کاردرمانگر اهداف شخص را تعیین می کنند

مداخله سفارشی برای بهبود توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزمره و رسیدن به اهداف ، و ارزیابی نتایج برای اطمینان از تحقق اهداف و یا ایجاد تغییراتی در برنامه مداخله.

خدمات کاردرمانی ممکن است شامل ارزیابی های جامع از خانه مشتری و سایر محیط ها (به عنوان مثال محل کار ، مدرسه) ، توصیه هایی برای تجهیزات تطبیقی و آموزش استفاده از آنها و راهنمایی و آموزش برای اعضای خانواده و مراقبان باشد.

پزشکان کاردرمانی یک دیدگاه کل نگر دارند که در آن تمرکز بر انطباق محیط با فرد است و فرد جزئی جدایی ناپذیر از تیم درمانی است.

مشکلی پیش آمده است؟ آنلاین ویزیت شوید!