کاردرمانی ذهنی

کودکان طیف اوتیسم_ بیش فعال_ نقص توجه_ اختلال یادگیری_مشکلات رفتاری و لجبازی شدید و کودکان با مشکلات تاخیر کلامی و گفتاری

کاردرمانی جسمی کودکان

فلج مغزی_ فلج ارب_ کودکان تاخیر حرکتی_ سندروم داون_هایپوتون_سندروم دوشن_ گیلن

گفتاردرمانی تخصصی کودکان

گفتاردرمانی تخصصی کودکان و بزرگسالان با مشکلات تاخیر گفتاری کلامی_اختلال تلفظ_ اختلال لکنت_ کودکان کم شنوا و کاشت حلزون مشکلات بلع_جویدن و ابریزش دهان کودکان فلج مغزی مشکلات گفتاری بزرگسالان سکته مغزی

چرا ما را انتخاب کنید؟

پس از کسب سال ها تجربه، در خدمت شما هستیم

کاردرمانی ذهنی

کودکان طیف اوتیسم_ بیش فعال_ نقص توجه_ اختلال یادگیری_مشکلات رفتاری و لجبازی شدید و کودکان با مشکلات تاخیر کلامی و گفتاری

کاردرمانی جسمی کودکان

فلج مغزی_ فلج ارب_ کودکان تاخیر حرکتی_ سندروم داون_هایپوتون_سندروم دوشن_ گیلن

گفتاردرمانی تخصصی کودکان

گفتاردرمانی تخصصی کودکان و بزرگسالان با مشکلات تاخیر گفتاری کلامی_اختلال تلفظ_ اختلال لکنت_ کودکان کم شنوا و کاشت حلزون مشکلات بلع_جویدن و ابریزش دهان کودکان فلج مغزی مشکلات گفتاری بزرگسالان سکته مغزی

روانشناسی و مشاوره

فرزند پروری کودکان با مشکلات رفتاری_لجبازی شدید

کاردرمانی ذهنی

کودکان طیف اوتیسم_ بیش فعال_ نقص توجه_ اختلال یادگیری_مشکلات رفتاری و لجبازی شدید و کودکان با مشکلات تاخیر کلامی و گفتاری

کاردرمانی جسمی کودکان

فلج مغزی_ فلج ارب_ کودکان تاخیر حرکتی_ سندروم داون_هایپوتون_سندروم دوشن_ گیلن

باره_میوپاتی_نوروپاتی_شارکوماری توث_ اختلال راه رفتن_ تورتیکولی(انحراف مادرزادی گردن)_اسکولیوز(انحراف ستون فقرات)_کلاب فوت(انحراف مادرزادی مچ پا)_پنجه روی_ صافی کف پا
*کاردرمانی جسمی بزرگسالان: سکته مغزی_ مشکلات ارتوپدی دست قبل و بعد از جراحی_ ضایعات نخاعی_اسیب های مخچه ایی و تعادلی بیماران MS_نوروپاتی_میوپاتی

گفتاردرمانی تخصصی کودکان

گفتاردرمانی تخصصی کودکان و بزرگسالان با مشکلات تاخیر گفتاری کلامی_اختلال تلفظ_ اختلال لکنت_ کودکان کم شنوا و کاشت حلزون مشکلات بلع_جویدن و ابریزش دهان کودکان فلج مغزی مشکلات گفتاری بزرگسالان سکته مغزی

روانشناسی و مشاوره

فرزند پروری کودکان با مشکلات رفتاری_لجبازی شدید

اخبار و رویدادها

با مرور بلاگ ما بروزترین اخبار پزشکی و رویدادها را دنبال کنید